Personal

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Personal på Spunken

Anniken Melbye

Förskollärare

Förskolechef/Styrelse

Ingrid Amcoff

Förskollärare

Styrelse

Tommy Lundberg

Förskollärare

Styrelse

Kerstin Tjärvar

Förskollärare

Susanne Häggqvist

Förskollärare

Helena Eriksson

Resurs i barngrupp

Leif Carlsson

Förskollärare

Anna Björklund

Kock

Annica Ferner

Bildpedagog

Veronica Andersson

Resurs i barngrupp

Lena Skoglund

Förskollärare

Catarina Karlsson

Lokalvård

Personalkooperativet Spunken Ek.förening

Sidan uppdaterad 2017-11-15

info@spunken.com