Pedagogisk verksamhet

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Pedagogisk verksamhet

 

Vi arbetar med Lpfö-98/16 (Läroplan för förskolan) som grund till allt arbete med barnen på Spunkens förskola. Skollagen och FN:s barnkonvention ligger också till grund för vår verksamhet, såväl som vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Verksamhetens bas är skapande aktiviteter som bild, form, rörelse, drama, musik och natur. Verksamheten baseras på estetiska lärprocesser där några av ledorden är lärande, utveckling, glädje, nyfikenhet och gemenskap.

 

I ateljén skapar, bygger och konstruerar vi med olika material och tekniker. Med dramalek, rörelse, musik och dans lär sig barnen att träna motorik, samarbeta och att kommunicera. Vi vill genom att undersöka och experimentera ge barnen förståelse och kunskap om teknik och en känsla för vår natur och att erövra kunskap om växter och djur. På Spunken arbetar barnen i olika grupper, där vi har möjlighet att praktisera bland annat dessa olika inriktningar. Det finns också stort utrymme för fri lek och verksamhet i åldersblandade konstellationer. Våra sång- och danssamlingar är också ett stående inslag i Spunkens verksamhet. Vi vistas utomhus varje dag och förlägger en stor del av den pedagogiska verksamheten i utemiljön.

 

 

Personalkooperativet Spunken Ek.förening

Sidan uppdaterad 2017-11-15

info@spunken.com