Läroplan Lpfö18

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Här kan du läsa hela läroplanen för förskolan Lpfö18

Läroplan Lpfö 18


Vad betyder det att förskolan har en Läroplan?


Den ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i vad och hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga. Det betyder att förskolan, precis som skolan, har ett tydligt uppdrag. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Läroplanens mål talar om inriktningen på förskolans arbete. Läroplanen gäller alla förskolor i hela landet.


En Läroplan är ett styrande dokument som talar om vilka kvaliteter alla förskolor ska kännetecknas av. Läroplanen innebär att förskolan har en riktning, dvs mål, för hur förskolans verksamhet ska bedrivas och kvalitetssäkras. Hur Läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.Personalkooperativet Spunken Ek.förening

Sidan uppdaterad 2019-10-30

info@spunken.com