Sagan som grund för lärande

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Sagan som grund för lärande

 

Genom att använda sagan i Spunkens verksamhet ser vi en möjlighet att inspirera både barn, pedagoger och föräldrar till humor, glädje, lärande, nyfikenhet, utveckling, empati och social gemenskap. Under året jobbar vi med såväl lpfö´s mål och fn:s barnkonvention som Spunkens verksamhetsmål och likabehandlingsplan. Vi lär oss här och nu & vi lär oss för livet och vi har samtidigt väldigt roligt tillsammans!!

 

Val av arbetsformen sagan som grund för lärande betyder att hela Spunken

arbetar utifrån en gemensam saga under ett läsår. Tidigare år har vi valt en

bok som utgångspunkt där vi inspirerats av karaktärer och miljöer, och vi

har använt dessa som en röd tråd i vår verksamhet. Detta verksamhetsår

har vi valt att skapa en egen saga utifrån vår stads skulpturer. Vi använder

oss av konstverk istället för en bok. Barn (människor) sätter alltid sig själva

i relation till det som möter dem. Så vad händer om vi i vår verksamhet låter

barnen möta offentlig konst, den som finns omkring dem? Hur kan vi använda offentlig konst som ett pedagogiskt verktyg i vår förskoleverksamhet? Och är det en konst att få in konst i förskolan?

 

VI VILL:

- låta verksamheten genomsyras och inspireras av en gemensam saga där vi hittar en röd tråd

som löper genom hela huset, både i planerade projekt och i den fria leken.

- att pedagogerna drar år samma håll och att vi kan ta tillvara allas olika kompetenser och

intresseområden.

- kunna dokumentera, reflektera och analysera på ett konstruktivt och utvecklande sätt.

- utmana varandra och barnen, och driva den pedagogiska verksamheten framåt/vidare.

- ha en grundplanering men samtidigt vara flexibla och öppna för förändring och utveckling längs

vägen.

 

 

Verksamhet:

 

2017-2018 sKULpturernasHEMLIGHET (pedagogiskt konstprojekt)

 

2016-2017 Vad har hänt här? (Julia Neuhaus & Till Penzek)

 

2015-2016 TÄNK STORT! (Dallas Clayton)

 

2014-2015 Den vindlande vägen och lilla grodan (Linda Fridh & Jutta Falkengren)

 

2013-2014 Promenad (Lotta Olsson & Maria Jönsson)

 

2012-2013 Den flygande trumman (Lennart Hellsing & Poul Stroyer)

Personalkooperativet Spunken Ek.förening

Sidan uppdaterad 2017-11-15

info@spunken.com