Om Spunken

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Om Spunken


Spunkens förskola är belägen i Hille, ca 5 km från Gävle centrum. Förskolan har en inspirerande innemiljö och utemiljö som ger utrymme för massor av lek och upptäckter. Omgivningarna med skogar, parker, ängar och pulkabackar utnyttjas flitigt och spelar stor roll för vår verksamhet. Vi är ute varje dag oavsett väderlek.
Spunken består av två "sidor". En sida för barn mellan 1-2 år och en sida för barn mellan 3-6 år.


Barnen är indelade i både ålders- och mognadshomogena grupper. I grupperna fördjupar vi oss inom olika ämnen som natur och teknik, skapande, språk & kommunikation och matematik. Tack vare indelningen blir det lättare för pedagogerna att lägga aktiviteterna på rätt nivå, för alla barn.


Vi använder sagan som grund för vårt arbete med Lpfö18 och vår verksamhetsplan. Varje läsår väljer vi en bok som ska ge oss och barnen stöd, inspiration och motivation under läsåret. För oss blir boken en röd tråd som binder ihop arbetet och hjälper oss att samla ihop bitar till en helhet utifrån barngruppen och styrande dokument.Vi tycker att det är viktigt att alla oavsett kön ges samma möjligheter, därför är det också viktigt att vi som personal har en medvetenhet kring olika roll- och könsmönster.
Är magen glad är människan glad. Våra måltider är viktiga för

såväl energipåfyllnaden som en viktig social träning. På

Spunkens förskola har vi vår egen kock som serverar

underbart god och näringsnyttig mat. Alla äter tillsammans,

barn och vuxna, liten och stor, och vi satsar mycket på att

skapa en mysig och lärande miljö kring maten.


Vi vill att hela familjen ska känna sig välkommen till Spunken. Varje år arrangerar vi olika tillställningar och aktiviteter för hela familjen såsom grilkvällar, familjemiddagar, sommarfester och mor & farföräldrafika. Vi åker också på Årets Resa varje vår. Barn, föräldrar/familj och pedagoger får då en dag tillsammans upptäcka olika spännande resmål.

INFO


Norlandi Förskolor Spunken är en del av Norlandia som driver förskolor över stora delar av Sverige.


Vi arbeter med medveten rörelse genom Norlandia Skuttet, mat av hög kvalitet genom vårt mat koncept Mat Med Smak

samt våra familje tjänster som t.ex. försäljninga av matlådor


På Spunken jobbar fem förskollärare,fyra barnskötare, en resurs, en kock och en lokalvårdare.


Just nu går det 48 barn i åldrarna 1-5 år på Spunkens förskola.

Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com