Personal

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Personal på Spunken 

Anniken Melbye

Förskollärare

Rektor/Styrelse

Kerstin Tjärvar

Förskollärare

Lena Skoglund

Förskollärare

Anna Björklund

Kock

Tommy Lundberg

Förskollärare

Styrelse

Leif Carlsson

Förskollärare

Annica Ferner

Bildpedagog

Helena Eriksson

Resurs i barngrupp

Ingrid Amcoff

Förskollärare

Styrelse

Susanne Häggqvist

Förskollärare

Veronica Andersson

Resurs i barngrupp

Catarina Karlsson

Lokalvård

Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com