Historik

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Historik


Spunkens förskola startade augusti 1994. Det var fyra pedagoger som startade kooperativet och drev det som en ekonomisk förening. Vi tog in 20 barn och skötte matlagning och städning själva. Redan efter några månader ville kommunen att vi skulle utöka till två avdelningar. I januari 1995 anställde vi två till pedagoger och en person som skötte kök och städ. Vi ökade barnantalet till 36 barn.


Vi arbetade på traditionellt sätt med två avdelningar. Vi insåg snabbt att det inte var rätt sätt för oss att arbeta. Vi efterlyste mer samarbete och bättre utnyttjande av våra lokaler. Så småningom slog vi ihop avdelningarna, det var endast i hallarna och matsalen som barnen var på olika sidor. Vi planerade ihop och samarbetade i alla aktiviteter och rum. Barnen delades in i olika grupper där vi erbjöd olika aktiviteter. Personalen hade möjlighet att leda barnen i den aktivitet som han eller hon brann för. Det kändes väldigt stimulerande och roligt att jobba på detta sätt. Det blev ett bra utbyte av idéer och bättre utnyttjande av lokalerna. Det fanns en önskan om att utöka samarbetet ytterligare, genom en gemensam matsal skulle vi få mer ytor utan bord och samhörighetskänslan skulle öka ytterligare. Kommunen tittade på en eventuell utbyggnad men det skulle troligen bli för dyrt. Efter 10 år i samma lokaler fick vi erbjudande från kommunen att flytta till större lokaler ett kvarter bort. Det kändes spännande och tanken på nya lokaler och nya medarbetare var lockande. Vi bestämde att anställa två nya medarbetare och en städerska. Vi utökade barnantalet till 48 barn. Förskolan bestod nu av 48 barn och 8 pedagoger, en kokerska och en städerska. Hösten 2004 öppnade vi nya Spunken i våra nuvarande lokaler.


2014 firade vi 20-års jubileum! Vi fortsätter att utvecklas, vi fortsätter att utmana befintliga synsätt och vi slutar aldrig att uppmuntra till nytänkande.


 


 

Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com