Verksamhet

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Verksamhet


Verksamheten på Spunken genomsyras av Glädje, Nyfikenhet, och Utveckling. Vi möter och behandlar alla barn med respekt och ett genuint engagemang. Mötet med barnet är a och o för oss – och det märks. Vi möter varje barn som den unika individ han och hon är. Vi ser till att barnet känner sig tryggt, leker, utvecklas och har roligt. Vi vill vi ge barnen den allra bästa pedagogiska grunden för att gå vidare mot nya utmaningar.Vår kultur

Möten mellan människor är själva kärnan i vår verksamhet och vi erbjuder en pedagogisk mångfald och en tro på att alla kan lyckas. Alla våra pedagoger delar ett grundläggande förhållningssätt.


Vår barnsyn

Vi vet att människor, och i synnerhet barn, är kreativa, vetgiriga och nyfikna. Barn lär sig ständigt i och genom alla situationer som uppstår i vardagen. Förmågan att utveckla kunskap finns hos oss alla och sker tillsammans med andra.


Våra lärmiljöer

Alla våra lärmiljöer är varsamt uppbyggda med stöd i modern forskning om barns lärande. Våra pedagogers medvetna förhållningssätt som de möter varje situation med gynnar barnens utveckling. Våra skickliga pedagoger planerar och organiserar miljön utifrån varje barn och det omsorgsfulla lärandet i förskolans uppdrag.


Vårt bemötande

Med nyfikenhet, öppenhet och respekt möter vi dina upplevelser och funderingar kring vår verksamhet. Genom demokrati och delaktighet vill vi främja mångfalden i våra förskolor och i samhället i stort. Varje barn får ett omsorgsfullt lärande.


Våra utvecklingsinriktade pedagoger

Alla våra pedagoger är stolta och tar ansvar för sin egen ständiga utveckling. Vi ser alla vårt uppdrag ur ett större samhällsperspektiv där lärande och omsorg tillsammans bildar en helhet. Vi tar tillvara alla barns kompetenser och utmanar befintliga synsätt med ett stort mod för att öppna nya perspektiv.


Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com