Pedagogisk verksamhet

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Pedagogisk verksamhet

Vi arbetar med Lpfö18 (Läroplan för förskolan) som grund till allt arbete med barnen på

Spunkens förskola. Skollagen och FN:s barnkonvention ligger också till grund för vår verksamhet,

såväl som vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Verksamheten baseras på lek och estetiska

lärprocesser där några av ledorden är lärande, utveckling, glädje, nyfikenhet och gemenskap.


Sagan som grund för lärande

Genom att använda sagan i Spunkens verksamhet ser vi en möjlighet att inspirera både barn,

pedagoger och föräldrar till humor, glädje, lärande, nyfikenhet, utveckling, empati och social

gemenskap. Under året jobbar vi med såväl lpfö´s mål och fn:s barnkonvention som Spunkens

verksamhetsmål och likabehandlingsplan. Vi lär oss här och nu & vi lär oss för livet och vi har

samtidigt väldigt roligt tillsammans!

Val av arbetsformen sagan som grund för lärande betyder att hela Spunken arbetar utifrån en

gemensam saga under ett läsår. Vi har arbetat med såväl böcker som stadens skulpturer och

tv-program som utgångspunkt där vi inspirerats av karaktärer och miljöer, och vi har använt

dessa som en röd tråd i vår verksamhet.


VI VILL:
- låta verksamheten genomsyras och inspireras av en gemensam saga där vi hittar en röd tråd
som löper genom hela huset, både i planerade projekt och i den fria leken.
- att pedagogerna drar år samma håll och att vi kan ta tillvara allas olika kompetenser och
intresseområden.
- kunna dokumentera, reflektera och analysera på ett konstruktivt och utvecklande sätt.
- utmana varandra och barnen, och driva den pedagogiska verksamheten framåt/vidare.
- ha en grundplanering men samtidigt vara flexibla och öppna för förändring och utveckling längs
vägen.Verksamhet:


2019-2020 Är det din hatt? (Allting händer, Anders Holmer)


2018-2019 UNDRA (inspiration från UR-skola: Ellabella får ett brev)


2017-2018 sKULpturernasHEMLIGHET (pedagogiskt konstprojekt)


2016-2017 Vad har hänt här? (Julia Neuhaus & Till Penzek)


2015-2016 TÄNK STORT! (Dallas Clayton)


2014-2015 Den vindlande vägen och lilla grodan (Linda Fridh & Jutta Falkengren)


2013-2014 Promenad (Lotta Olsson & Maria Jönsson)


2012-2013 Den flygande trumman (Lennart Hellsing & Poul Stroyer) 

Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com