Likabehandlingsplan

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Likabehandlingsplan


Varje förskola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området. På Spunkens förskola arbetar vi aktivt med främjande insatser för likabehandling.Vår vision:


"På Spunkens förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den person de är, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling."


Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com