Spunkens värdeord

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Spunkens värdeord


All Spunkens verksamhet bygger på och påverkas av våra

värdeord. Vi kallar dem våra byggstenar eller grundstenar:GLÄDJE

- Det ska vara roligt att vara på Spunken för barn och vuxna.

- Humor och glädje är viktigt och skapar trygghet och öppenhet.EMPATI

- Vi arbetar aktivt för att skapa förståelse för andra och allas

   lika värde i en demokratisk miljö.

- Att lyssna och ta in andras åsikter genomsyrar arbetet.

- Vi vill att barnen ska ha en stor bredd/variation i sin lek och sina handlingsmönster.

- Vi vill att alla barn får utveckla sin identitet och känna sig trygg i den.MOD

Vi vill skapa förutsättningar för att alla:

- Vågar vara sig själv och säga sin mening.

- Har möjlighet att utveckla sin identitet.

- Vågar ta sig an utmaningar.STIMULANS

Vi vill:

- Utmana varje barn utifrån deras egen nivå.

- Skapa en miljö som bjuder till nyfikenhet

   och utforskning.

- Ta till vara barns nyfikenhet och vetgirighet.

Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com